Projekbeskrivelse

Lydidentitet og animation for Aarhus Universitetshospitals grunduddannelser.

Lyden:

Er komponeret udfra en stabil rytme og en postitiv melodi, som skal symbolisere at uddannelserne har substans, entusiamsme og ikke bare er hurtige handlinger. Den akustiske guitar, klaveret og den levende bas er det menneskelige og det fælles ansvar. Trommerne er det solide, som ligger i den viden der tilegnes og fremdriften i uddannelserne.
Der kan trækkes en ringetone ud af kompositionen.

Animationen:

Er skabt udfra grundtegningen til det nye universitetshospital. Tegningen er en omsat til en udfoldet model, som giver et stisystem med samme formsprog som den originale grundtegning. I dette stisystem bevæger uddannelserne sig i forskellige tempi og ad forskellige veje, for til sidst at komme ud med værdifuld viden til fordel for patienterne. De farvede prikker er ikke nødvendigtvist kun elever og studerende. Det er ligeså meget en symbolik over mødet mellem de studerende, patienter, medarbejdere og ledere. En samlet bevægelse af fremdrift.