Projekbeskrivelse

Udarbejdelse af designguide for rådgivende ingeniør virksomheden hamiconsult a/s.

For at styrke hamiconsults profil som en selvstændig og sammenhængende virksomhed, er der udformet en designguide, som har til formål at skabe et overblik over virksomhedens visuelle identitet (corporate identity) samt at beskrive grundprincipperne for brugen af logo, typografi, farveholdning samt billeder mv.

Den 16 siders designguide skal være behjælpelig med at styre og udvikle hamiconsults visuelle identitet – samt sikre, at der er kontinuitet i arbejdet med virksomhedens visuelle udtryk. Tilsammen viser guiden linjen i hele designet for hamiconsult. Der er en række retningslinjer for brugen af logoet og de øvrige elementer, men guiden giver først og fremmest inspiration og anbefalinger til, hvordan designet kan anvendes for at vedholde synergi i hamiconsults corporate identity.

hamiconsult_designguide_side

Hjemmesiden er også bygget op af Kühn design.