Audio Brand for Susan Winther a/s

2017-08-08T15:36:31+00:00

Til Susan Winther a/s er der udviklet en unik lyd. Der er udviklet tre udgaver:

  • Grundkomposition – som kan anvendes til videoproduktion, animation m.m.
  • Lydlogo – som kan anvendes til ringetone, signatur lyd m.m.
  • Ambient udgave – stille udgave til brug for åbning af konferencer, foredrag m.m., mens publikum ankommer til lokalet.

Beskrivelse af lyden:

Overordnet er […]

Designguide for hamiconsult a/s

2017-01-10T10:54:53+00:00

Udarbejdelse af designguide for rådgivende ingeniør virksomheden hamiconsult a/s.

For at styrke hamiconsults profil som en selvstændig og sammenhængende virksomhed, er der udformet en designguide, som har til formål at skabe et overblik over virksomhedens visuelle identitet (corporate identity) samt at beskrive grundprincipperne for brugen af logo, typografi, farveholdning samt billeder mv.

Den 16 siders designguide skal […]

UX design til avanceret søgning for Socialstyrelsen

2017-03-11T18:28:11+00:00

Socialstyrelsens team for tilbudsportalen.dk og Kühn design har sammen udviklet et komplekst, offentligt web-system for avanceret søgning. Kühn designs rolle har været at levere brugerflade design (UX design) og rådgivning omkring projektet.

Projektet findes på tilbudsportalen.dk

 Download PDF præsentation her.

tilbudsportalen_soegning

EU web projekt for AgriSpin

2017-01-26T20:50:00+00:00

Webprojekt udarbejdet for SEGES i Agro Food Park.

Projektet er EU finansieret og handler om innovation indenfor landbrug.

Opgaven lød på at opbygge en hjemmeside med tilhørende nyhedsstrøm, så den fremstår visuel enkel i forhold til æstetik, brugervenlighed og interaktion. Det var dog også vigtigt at tænke overdragelse af administration og redaktion ind for partnerne i […]